Globale regler - Kreative konkurranser

Globale regler - Kreative konkurranser

Postet i:

FELLES REGLER

 

I tillegg til reglene for hver kreative konkurranse, har vi et felles regelverk for alle de kreative konkurransene:

  • Du må ha lagd bidraget selv, eller i sammarbeid med andre.

  • Vi forebeholder oss retten til å diskvalifisere eller avvise et bidrag for enhver årsak vi finner passende. Dette kan for eksempel forekomme dersom antall bidrag i en konkurranse er veldig høy. I så tilfelle velger vi ut bidragene med høyest kvalitet.


 

LISENSIERING

  • Når du sender inn ditt bidrag til konkurransen, lisensierer du bidragene dine under Creative Commons BY-NC-lisensen. Denne gir Polar Interesseorganisasjon en ikke-eksklusiv rett til offentliggjøring av bidrag i konkurransen, inklusive bidrag for nedlasting fra Internett, både på egne servere og på andre nettsteder. Bidrag lisensiert under CC-BY-NC-lisensen kan ikke videreselges, og du er selvfølgelig sikret kreditering.

  • Dersom du er medlem av TONO eller annen bransjeorganisasjon som har tilsvarende regelverk som de (krever penger av oss dersom vi spiller av bidraget for eksempel…..) kan du ikke delta i konkurransen som er koblet til din bransjeorganisasjon (TONO=null musikk).

FRIST

  • Ditt bidrag må være sendt til oss innen fredag 7. oktober klokka 17:00.

  • Dette er en time tidligere enn årene før.

Kommentarer