Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive

Postet i:

Counter-Strike Global Offensive

Counter-Strike er den absolutte LAN klassikeren, og er ett spill som tester reaksjonsevnen meget godt. Lagenes taktiske og strategiske ferdigheter vil bli satt på prøve, spesielt om motstanderen bare "rusher B". Mange sterke lag har vist gode ferdighetene tidligere gjennom kommunikasjon og suverene ferdigheter. Vi er sikre på at nivået i år blir tatt til nye høyder.

Spenningen kommer til å kunne taes og føles på, så ta med deg ditt lag på Polar Party 26 og bli med i årets CS:GO konkurranse


 

Premier:
 

  1. 7000 kr

  2. 5000 kr

  3. 2500 kr

  4. 1000 kr

 

Regler:

 

NB: Globale spill regler ghjelder i denne og resten av spillkonkurransene på Polar Party.

Vi vil følge Norske e-sport regler for konkurransen, lik som brukes idag og som er hentet fra Gamer.no (telenorligaen)

 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

 

1-1.Virkeområde

 

Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Counter-Strike: Global Offensive som organiseres av Polar Party.. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.

 

1-2. Definisjoner

 

Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringsspill med parametere listet i pkt. 3-3. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:

Et lag vinner 16 runder

Alle rundene fullføres

Et lag gir / trekker seg

Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp, En kamp avsluttes når en av lagene har oppnådd seier i majoriteten av kampene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.

Kapittel 2. Før kampen, kampforberedelser

 

2-1. Felles bestemmelser for arrangementet

 

  1. Reglementet følger globale game-regler. 

3-1. Klientinnstillinger

 

All bruk av scripts er forbudt med unntak av buy, toggle & demo scripts. «Jumpthrow» scripts er også tillatt, og faller ikke inn under forbudet. Under følger noen eksempler på scripts som er forbudt:

Stop shoot scripts [Use or AWP scripts]

Center view scripts

Turn scripts [180° or similar]

No recoil scripts

Burst fire scripts

Rate changers (Lag scripts)

FPS scripts

Anti flash scripts or binding (snd_* bindings)

Bunnyjump scripts

-Stop sound scripts

Kommandoer og parametere som ikke er tillat

Følgende kommandoer er forbudt:

mat_hdr_enabled

Følgende startparametere er forbudt:

+mat_hdr_enabled 0/1

+mat_hdr_level 0/1/2

Alle In-Game overlays – inklusive de med opprinnelse i selve spillet – er forbudt, med unntak av følgende:

cl_showpos 1

cl_showfps 1

net_graph 0/1 (det er ikke lov å utnytte net_graph-kommandoen på en slik måte at den hjelper spiller med sikting o.l.)

 

3-2. Spilltjenerinnstillinger

 

Ingen spilltjenertillegg er tillat med mindre annet er spesifisert i punktene under.

Spilltjeneren må ha VAC2 installert og aktivert.

eBot er tillatt.

Lag må laste ned de offisielle konfigurasjonsfilene fra Polar Party . Disse må lastes opp til lagets spilltjener for at korrekte innstillinger skal kunne lastes inn. Det er begge lags ansvar å påse at innstillingene er korrekte.

sv_pure skal være satt til «1» i alle kamper, dette er ufravikelig og obligatorisk.

Begge lag er ansvarlig for å kontrollere spilltjenerinnstillingene. Ved påbegynt spill regnes innstilligene som godtatt av begge lag, og vil ikke gi rett til klageadgang etter kampen.

 

3-3. Kampformat

 

I seriespill spilles kamper á 2 perioder.

I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall periodeseire som beskrevet i pkt. 1-2 (2). Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5 osv.

En periode regnes som ferdigspilt når det er blitt spilt 15 runder (MR15).

Kart som benyttes i Polar Partys turneringer og seriespill vil annonseres på de respektive turnerings- og seriesider.

Hvis ikke annet er kommunisert, benytter Polar Party Valve's «Active Duty» kart. Disse er følgende:

Cobblestone

Inferno

Train

Mirage

Cache

Nuke

Overpass

 

3-4. Oppsett og start

 

Alle 10 spillere skal være på spilltjeneren og klare før en periode kan startes. Her følges tidsfrister spesifisert i pkt. 2-2.

Krav om opptak. Alle spillere skal ta opp demo av kampen og lagre den i minst to måneder etter kampslutt.

Det skal tas skjermbilde av statusskjermen mens alle spillerne er tilkoblet tjeneren. Dette bildet skal vise steam-ID-en til spillerne og skal lastes opp på kamspiden.

 

3-5. Sidevalg, knivrunden

 

Sidevalg blir avgjort ved en knivrunde. Her bestemmer vinneren av knivrunden hvilken side laget skal starte på.

 

3-6. Feil ved spilltjener

 

Skulle det oppstå en feil ved spilltjener som er til hinder for kampens videre forløp, og dette finner sted før det har blitt fullført tre runder av perioden skal perioden re-startes. Oppstår overnevnte feil etter at tre runder er fullført, skal lagkapteinene ta kontakt med administrator.

3-7. Frakobling av spiller

 

En kamp re-startes kun dersom en spiller blir frakoblet fra spilltjeneren før første «Kill» i første runde av perioden. Etter dette tidspunktet skal kampen pauses ved rundeslutt av den perioden hvor frakoblingen fant sted. Se pausereglene i pkt. 3-8.

Lagene skal vente minst 15 minutter i påvente at spiller eller innbytter er tilbake på spilltjeneren. Når 15 minutter er passert, kan lagene gjenoppta perioden. Laget som mistet en spiller må fullføre kampen med én spiller mindre hvis laget ikke kan erstatte den frakoblede spilleren med en annen spillerberettiget spiller.

3-8. Spillerbytter

 

Spillerbytter kan foregå gjennom hele kampen. Pausefunksjonen kan benyttes i denne anledning, så fremt mostander har blitt informert om dette på forhånd. Pausen skal ikke overstige 5 minutter i varighet.

 

3-9. Pausefunksjonen

 

Spillere og lag kan pause kampen der problemer oppstår som gjør det umulig for lag eller spiller å fortsette kampen. Pausen skal benyttes i påfølgende runde i tidsrommet som kalles «freezetime». Ved pause skal laget eller spiller oppgi årsak. Der hvor det ikke foreligger noen årsak, kan kampen gjenopptas. Pauser uten gyldig årsak vil straffes med advarsel.

3-10. Overtid

 

Overtid spilles med maks runder 3 (MR3).

Instillinger for overtid er som følger:

mp_maxrounds 6

mp_startmoney 10000


 

Kapittel 4. Spilleregler

 

4-1. Bugs, handlinger som ikke er tillat

 

Bomben skal plantes slik at den er synlig. Det er ikke tillatt å booste ved planting eller bugplante.

Det er ikke tillatt på noe som helst måte å utnytte bugs, så man får en fordel ovenfor andre spillere. Utnytter man bugs, kan dette risikere i en diskvalifikasjon ifra turneringen.

Alle spillere skal oppføre seg på en ordentlig måte. Dette gjelder ved spamming i ingame chat o.l. Det er bare lagkapteiner som får lov til å skrive i ingamechat under hele kampen (unntak er ord som GLHF, GH, GG ol.)

Boosting av spillere er lov, så lenge man ikke benytter seg av bugs ved boosten (Se over kanter o.l) Det er ikke lov med granat boost av spillere. Boosting vil ikke være tillatt der det er tre (3) eller flere spillere inkludert i boosten/"tårnet".

 

4-2. Tilkjenning av seier i kamp

 

Polar Party reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Polar Party finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:

Ved at kampforløpet fullføres i tråd med pkt. 3-2. Lag med flest poeng der hvor uavgjort ikke er mulig vil tilkjennes seier.

Hvor lag trekker seg, vil motstanderlag tilkjennes seier. Jmf. Kampreglement pkt.

 

4-3. Etter perioden

 

Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp.

Det gis 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.

Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv. 

Kommentarer