Overwatch blir årets hovedkonkurranse

Overwatch blir årets hovedkonkurranse

Postet i:

Overwatch

Overwatch har tatt fullstendig over i spillverdenen og nå tar det over på Polar Party Levelling Up også.: Dermed gjør vi spillet til årets hovedkonkurranse. Så enten om du foretrekker å løpe rundt som en gorilla, sitte i et hjørne som en robot eller bare trenger healing, så er Overwatch spillet du burde delta i på  Polar Party. Dann dere sterke lag og ta spillet deres til et nytt level.

 

Premier:
 

 1. 15000,-

 2. 8000,-

 3. 4000,-

 4. 1000,-


 

Regler

 

NB: Globale regler gjelder her også

 

Regler hentet fra Gamer.no

 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1-1. Virkeområde

Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Overwatch som organiseres av Polar Party. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser. Reglementet er hentet fra og likt som telenorligaen og gamer.no.

1-2. Definisjoner

 1. Det er fire spillmoduser i Overwatch:

  • Assault

  • Escort

  • Control

  • Hybrid

 2. Seiersbetingelser:

  • Assault: Det laget som sikrer flest kontrollpunkt innen tiden utløper

  • Escort: Laget som får payloaden til det siste kontrollpunktet raskest. Om ingen lag når det siste kontrollpunktet, vil laget som får payloaden lengst vinne

  • Hybrid: Består av seiersbetingelser fra både Assault og Escort

  • Control: Spilles som best av tre. Laget som sikrer to kontrollpunkt vinner. Lagene skal ta skjermbilde fra hvert kontrollpunkt

  • Tiebreaker: Dersom Assault/Escort/Hybrid ender opp uavgjort/Sudden Death vil det bli spilt tiebreaker på et forhåndsbestemt Control-kart i best av tre-format

 3. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringsspill med parametere listet i pkt. 3-3. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:

  • Når et lag når ett av seiersbetingelsene

  • Et lag gir/trekker seg

 4. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp. En kamp avsluttes når et av lagene har oppnådd seier i majoriteten av periodene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt

 1. Kapittel 2. Kampforberedelser

  1. 2-1. Felles bestemmelser for arrangement

   1. Reglementet følger globale game-regler.

Kapittel 3. Kampavvikling

3-1. Innstillinger

 1. Alle kamper skal spilles på europeiske servere, med den nyeste versjonen av spillet

 2. Det er tillatt at lagenes trenere ser på kampene fra sitt lags perspektiv, så lenge man ikke får mer informasjon enn sine egne spillere. Lobbyleder bestemmer i samråd med laglederne hvem som skal settes som «spectators».

 3. Innstillinger i spillet:

  • Rule Set: Competitive

  • Map Options:

   • Map Rotation: After a game

   • Map Order: Single Map

   • Return to Lobby: After a game

  • Maps: Velg hvilket kart dere skal spille

  • Assault-kart:

   • Hanamura

   • Temple of Anubis

   • Volskaya Industries

  • Escort-kart:

   • Dorado

   • Route 66

   • Watchpoint: Gibraltar

   • Junkertown

  • Hybrid-kart:

   • Hollywood

   • King's Row

   • Numbani

  • Control-kart:

   • Ilios

   • Lijiang Tower

   • Nepal

  • Hero Options:

   • Hero Selection Limit: 1 per team

   • Role Selection Limit: None

   • Allow Hero Switching: On

   • Respawn as Random Hero: Off

  • Heroes:

   • Alle helter er på, om ikke annet er spesifisert

  • Gameplay Options:

   • High Bandwidth: On

   • Control Game Mode Format: Best of 3 (Tiebreaker skal bruke Best of 1)

   • Health Modifier: 100%

   • Damage Modifier: 100%

   • Healing Modifier: 100%

   • Ultimate Charge Rate Modifier: 100%

   • Respawn Time Modifier: 100%

   • Ability Cooldown Modifier: 100%

   • Disable Skins: Off

   • Disable Health Bars: Off

   • Disable Kill Cam: On

   • Disable Kill Feed: Off

   • Headshots Only: Off

  • Team Options:

   • Team Balancing: Off

3-2. Kampformat

 1. I seriespill spilles det fire kamper.

 2. I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall antall kamper som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall seire som beskrevet i pkt. 1-2. Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i en turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5.

3-3. Valg og elimineringprossessen, restriksjoner og sidevalg

 1. Elimineringsprossessen skjer manuelt. Lagene prøver å bli enig om et kart. Hvis dette ikke er mulig blir det avgjort med stein, saks, papir. Vinneren av sten, saks, papir velger kart, mens det andre laget velger side hvis det ikke er Control-kart.

 2. Administrator kan pålegge restriksjoner på elementer i spillet som berører helter, kart eller andre grunner som administrator måtte finne nødvendig. Dette kan gjøres før eller underveis i kampen.

3-4. Restart av periode

 1. En periode restartes dersom noe skjer i løpet av de første 60 sekundene.

 2. Lagene skal vente minst 15 minutter i påvente at spiller eller innbytter er tilbake. Når 15 minutter er passert, kan lagene gjenoppta perioden. Laget som mistet en spiller må fullføre kampen med én spiller mindre hvis laget ikke kan erstatte den frakoblede spilleren med en annen spillerberettiget spiller.

Kapittel 4. Spilleregler

4-1. Tekniske problemer

 1. Om en server går ned midt i en runde vil standardregel være å starte runden på nytt

 2. Hvis en server går ned på runde 2 eller 3 av et Control-kart skal lagene fortsette på samme bane med samme angrepsmål. Admins kan gi seieren til et lag om det kan bevises at laget uansett hadde vunnet om en server går ned.

4-2. Stopp av spillet

 1. Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller administrator å stoppe spillet. Stopp av spillet skal skje i tråd med følgende retningslinjer stipulert i punktene nedenfor.

 2. En administrator kan beordre spillet stoppet, eller stoppe spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.

 3. For øvrige bestemmelser og regler rundt utsettelse, fravær, og uteblivelse gjelder punktene i Kamp- og konkurransereglementet Kapittel 11.

 4. Ved offline-arrangement er det ikke tillat for spillerne å kommunisere seg imellom mens spillet er pauset.

4-3. Tilkjenning av seier i kamp

 1. Polar Party reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Polar Party finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:

  • Ved at kampforløpet fullføres i tråd med pkt. 1-2. Lag med flest poeng der uavgjort ikke er mulig vil tilkjennes seier.

  • Hvis lag trekker seg, vil motstanderlag tilkjennes seier.

Kommentarer